Ayet Ve Hadislerde Cihad...

Aşağa gitmek

Ayet Ve Hadislerde Cihad...

Mesaj tarafından Admin Bir Paz Ekim 26, 2008 3:31 pm

CİHAD(1)

Küçük Cihad-Düşmanla Savaş

1. Bölüm: Cihad

“Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla savaş; onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür!...”[1]

“De ki: “Babalarınız, oğullarınız...Allah'tan Resulü’nden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise, Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fâsık kimseleri doğru yola eriştirmez.”[2]

1.Resulullah (s.a.a): “Her kim cihad etmeden veya cihadı arzu etmeden ölürse nifaktan bir şube üzere ölmüştür.”[3]
2.Bir şahıs Allah’a ibadet etmek için bir dağa gitti. Ailesi onu Peygamber’in yanına getirdi ve Peygamber o şahsı bundan sakındırarak şöyle buyurdu: “Eğer Müslüman, bir gün cihad meydanlarında sabredecek olursa bu kendisi için kırk yıl ibadetten daha hayırlıdır.”[4]
3.İmam Ali (a.s): “Şüphesiz cihad, cennet kapılarından bir kapıdır. Allah onu halis dostlarından olan kimseler için açmıştır. Cihad takva elbisesidir, Allah’ın sağlam zırhı ve dayanıklı kalkanıdır.”[5]
4.İmam Ali (a.s): “Cihad, dinin direği ve saadete ermişlerin apaçık yoludur.”[6]
5.İmam Ali (a.s): “Şüphesiz Allah cihadı farz kılmış, yüceltmiş ve zafer vesilesi kılmıştır. Allah’a yemin olsun ki din ve dünya sadece cihad ile doğrulur.”[7]
6.İmam Ali (a.s): “Şüphesiz cihad İslam’dan sonra en şerefli ameldir. Cihad dinin kıvamıdır. Cihadın, izzet ve iktidara sebep olmasının yanı sıra büyük bir ecri de vardır. Cihad saldırıdır. Cihadda iyilikler ve şahadetten sonra cennet ile müjde vardır.”[8]
7.İmam Sadık (a.s): “Cihad farzlardan sonra en üstün şeydir.”[9]

2. Bölüm: Mücahid


“Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz...”[10]

8.Resulullah (s.a.a): “Kulların bütün amelleri, Allah yolunda cihad edenlerin yanında, gagasıyla denizden bir miktar su alan deniz kırlangıcı gibidir.”[11]
9.Resulullah (s.a.a): “Allah yolundaki toz toprak ile cehennem dumanı bir araya gelmez.”[12]
10.İmam Ali (a.s): “Mücahidler için gök kapıları açılır.”[13]

3. Bölüm: Mücahitlere Yardım Etme ve Onlara Eziyet Etmenin Kınanması


11.Resulullah (s.a.a): “Her kim bir iğne veya iplikle de olsa bir mücahidi teçhiz ederse Allah onun geçmiş ve gelecek tüm günahlarını affeder.”[14]
12.Resulullah (s.a.a): “Her kim bir mücahidin mektubunu ulaştırırsa bir köle azad eden kimse gibidir. Savaşçının sevab kapısında onunla ortaktır.”[15]
13.Resulullah (s.a.a): “Allah yolunda cihad eden mücahidlere eziyet etmekten sakının. Şüphesiz Allah, Resulü için gazaplandığı gibi onlar için de gazaplanır ve resullerine icabet ettiği gibi onlara da icabet eder.”[16]

4. Bölüm: El, Dil ve Kalp İle Cihad Etmeyi Emretmek

14.Resulullah (s.a.a): “Kılıcını boynuna asmış kimsenin kıldığı namaz, boynuna kılıcını asmamış kimsenin kıldığı namazdan yediyüz kat daha üstündür.”[17]
15.İmam Ali (a.s): “Ellerinizle Allah yolunda cihad edin. Buna gücünüz yetmezse dilinizle cihad edin. Buna da gücünüz yetmezse kalbinizle cihad edin.”[18]
16.İmam Ali (a.s): “Allah için mallarınızla, Allah için canlarınızla ve dillerinizle Allah yolunda cihad edin.”[19]

5. Bölüm: Cihadı Terketmek

17.Resulullah (s.a.a): “Cihadı terkedene Allah nefsinde zillet elbisesini giydirir, geçiminde yoksul düşürür, dinini ortadan kaldırır. Şüphesiz Allah Tebarek ve Teala ümmetimin izzetini, atlarının nallarında ve mızraklarının uçlarında karar kılmıştır.”[20]

6. Bölüm: Cihadın Dalları

18.İmam Ali (a.s): “Cihad dört kola ayrılır: İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, savaş meydanlarında direnmek, fasıklara düşman kesilmek.”[21]

7. Bölüm: Sınırları Korumak

“Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışındakileri korkutmak için onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.”[22]
“Ey iman edenler! Sabredin, (düşmanlarınıza karşı) sebat gösterin, hudutlarınızı koruyun, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erişebilesiniz.”[23]
19.Resulullah (s.a.a): “Allah yolunda bir gün sınır bekçiliği yapmak dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır.”[24]
20.Resulullah (s.a.a): “Allah yolunda sınırlarda bekçilik etmek dışında tüm ameller insan ölünce kendisinden kesilir. Şüphesiz böyle birinin ameli gelişir ve kıyamet gününe kadar kendisine rızkı verilir.”[25]

8. Bölüm: Nöbet Beklemenin Fazileti


21.Resulullah (s.a.a): “Aziz ve celil olan Allah yolunda bir gece nöbet tutmak geceleri (ibadetle) ayakta geçirilen ve gündüzleri oruç tutulan bin günden daha üstündür.”[26]
22.Resulullah (s.a.a): “İki göze ateş değmez: Allah’ın haşyet ve azameti karşısında ağlayan göze ve Allah yolunda nöbette sabahlayan göze” [27]

9. Bölüm: Cihadın Çeşitleri

23.Resulullah (s.a.a): “En üstün cihad insanın hiç kimseye zulmetme amacında olmadan sabahlamasıdır.”[28]
24.İmam Ali (a.s): “Kadının cihadı kocasına güzel eşlik etmesidir.”[29]
25.İmam Hüseyin (a.s): “Cihad dört çeşittir: İki cihad farz ve bir cihad sadece farz ile ayakta duran sünnet olan cihattır ve bir cihad da (sadece) sünnet olan cihattır. İki farz olan cihattan biri insanın nefsiyle yaptığı cihattır.”[30]

10. Bölüm: Nefis İle Cihada Teşvik


26.Resulullah (s.a.a): “Mücahit kimse, Allah için nefsiyle cihad eden kimsedir.”[31]
27.İmam Ali (a.s): “Nefisle cihad cennetin mehiridir.”[32]
28.İmam Ali (a.s): “Şehvetler karşısında nefsini reddet ve şüpheli durumlarda nefsini Allah’ın kitabı üzere tut.”[33]
29.İmam Kazım (a.s): “Nefsini isteklerinden alıkoymak için onunla cihad et. Şüphesiz nefsinle cihad etmek de düşmanla cihad etmek gibi sana farzdır.”[34]

Cihad (2)

Büyük Cihad-Allah’a İtaatte Çaba

11. Bölüm: Büyük Cihad

30.İmam Ali (a.s): “Şüphesiz Resulullah (s.a.a) bir seriyye gönderdi ve dönünce de şöyle buyurdu: “Küçük cihadı bitiren ve büyük cihadı kalan topluluğa merhaba!” Kendisine, “Ey Resulullah! Büyük cihad nedir?” diye sorulunca da, “Nefisle Cihad!” diye buyurdu. Resulullah (s.a.a) sonra da şöyle buyurdu: “En üstün cihad, iki tarafı arasındaki nefsiyle cihad eden kimsenin cihadıdır.”[35]
31.İmam Bakır (a.s): “Cihad gibi bir fazilet ve nefsani isteklerle cihad gibi bir cihad yoktur.”[36]

12. Bölüm: Nefisle Cihat Metodu

32.İmam Ali (a.s): “Allah’a itaat yolunda düşmanıyla savaşan kimse gibi nefsinle cihad et. Hasmın hasmına galib gelişi gibi nefsine galip gel. Şüphesiz insanların en güçlüsü nefsine karşı güçlü olandır.”[37]
33.İmam Ali (a.s): “Sürekli cihad ederek nefislerinize sahib olun.”[38]

13. Bölüm: Cihadın Neticesi

34.Resulullah (s.a.a): “Kötü adetlere, cihat etmekle üstün gelinir.”[39]
35.Resulullah (s.a.a): “Nefsani isteklerinizle cihad edin ki nefislerinize sahipРolasınız.”[40]
36.Resulullah (s.a.a): “Şehvetleriniz hususunda nefislerinizle cihad edin ki kalpleriniz hikmeti alsın.”[41]
37.İmam Ali (a.s): “Şehvetinle cihad et, gazabına galip gel, kötü adetlerine muhalefet et, nefsini tezkiye et, aklını kemale erdir ve Rabbinin sevabından tam nasiplen.”[42]
38.İmam Ali (a.s): “Nefisle savaş ve istekleriyle cihad etmek dereceleri yükseltir ve iyilikleri ikiye katlar.”[43]
39.İmam Ali (a.s): “Nefsin salahı cihattadır.”[44]

14. Bölüm: Allah’a İtaatte Çaba Göstermek

40.İmam Ali (a.s): “Ciddiyetle çalışın, hazırlanın, kabiliyetli olun, azık yurdundan azık alın, dünya hayatı sizden önceki geçmiş ümmetleri ve toplulukları kandırdığı gibi sizi de aldatmasın.”[45]
41.İmam Ali (a.s): “Münezzeh olan Allah’a itaate sadece çaba gösteren ve elinden geleni esirgemeyen kimseler ulaşabilir.”[46]
42.İmam Sadık (a.s): “Biliniz ki Allah ile yaratıklarından hiç kimse arasında
43.mukarrep bir melek, mürsel bir peygamber ve yaratıklarından bunlardan daha aşağı derecede bir kimse yoktur. Hepsi de itaat ile mükelleftir. O halde Allah’a itaate çaba gösterin.”[47]
_________________
[1] Tahrim, 9
[2] Tevbe, 24
[3] Sahih-u Muslim, 3/1571/1910
[4] Mustedrek’ul-Vesail, 11/21/12324
[5] Nehc’ul-Belağa, 27. hutbe
[6] Gurer’ul-Hikem, 1346
[7] Vesail’uş-Şia, 11/9/15
[8] Nur’us-Sakaleyn, 1/408/429
[9] Mişkat’ul-Envar, 154
[10] Nisa, 95
[11] Kenz’ul-Ummal, 10680
[12] Mustedrek’ul-Vesail, 11/13/12293
[13] Gurer’ul-Hikem, 1347
[14] Mustedrek’ul-Vesail, 11/24/12333
[15] Vesail’uş-Şia, 11/14/2
[16] Kenz’ul-Ummal, 10664
[17] a. g. e. 10791
[18] el-Bihar, 100/49/23
[19] Nehc’ul-Belağa, 47. mektup
[20] Emali es-Seduk, 462/8
[21] el-Hisal, 232/74
[22] Enfal, 60
[23] Al-i İmran, 200
[24] Kenz’ul-Ummal, 10508
[25] a. g. e. 10611
[26] a. g. e. 10730
[27] Sunen-i Tirmizi, 1639
[28] el-Mehasin, 1/456/1053
[29] el-Hisal, 620/10
[30] Tuhef’ul-Ukul, 243
[31] Kenz’ul-Ummal, 11261
[32] Gurer’ul-Hikem, 4755
[33] a. g. e. 5406
[34] Tuhef’ul-Ukul, 399
[35] Mean’il-Ahbar, 160/1
[36] Tuhef’ul-Ukul, 286
[37] Gurer’ul-Hikem, 4761
[38] a.g.e, 2489
[39] Tenbih’ul-Havatir, 2/119
[40] a.g.e, s.122
[41] a. g. e.
[42] Gurer’ul Hikem, 4760
[43] a. g. e. 5407
[44] a.g.e, 4319
[45] Nehc’ul-Belağa, 230. hutbe
[46] Gurer’ul-Hikem, 6009
[47] el-Kafi, 8/7/11
avatar
Admin
Yönetici
Yönetici

Mesaj Sayısı : 24
Yaş : 27
Kayıt tarihi : 23/10/08

Kullanıcı profilini gör http://aleviyiz.4rumer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz